ponedjeljak, 1. lipnja 2015.

****

hrvatska je postala zemlja u kojoj je najsretniji dan u životu čovjeka onaj u kojem zatvori firmu. ljudi više nisu najsretniji kada diplomiraju, doktoriraju, kada im se rodi dijete, kada se vjenčaju, kada bilo što uspiju, nego kada zatvore firmu. u takvoj klimi hrvatska čeka velike investitore.

Nema komentara:

Šufit