petak, 1. svibnja 2015.

Niko i Cvita

Niko i Cvita -
Niko nema rep, a Cvita funkcionira s jednim okom, drugo je zatvoreno.
Nitko nema para da ih kupi. Više vride njihove šape i brk nego cila zemaljska balota.

Nema komentara:

Šufit