utorak, 12. svibnja 2015.

*****

ovi šta maltretiraju građane i zbog kojih 
moram izgubit cilo jutro nisu opče incukani, ma ke, e... 
da su incukani,
popili bi otrova umisto vode. 
kako to nisu učinili, a? 
pokvareni i gotovo.

Nema komentara:

Šufit