subota, 16. svibnja 2015.

peškarija
iz jutarnjeg đira po peškariji
{a bila san samo isprid, nisan ulazila unutra i bija je skroz mižerjasti dan}

Nema komentara:

Šufit