ponedjeljak, 25. svibnja 2015.

*****

kad je na toču bila ekonomija, onda je rečeno da tu nema uvjeta za fakultet i ekonomija se preselila u novu, luksuznu zgradu do fesba. naravno da je sad na toču filozofski fakultet, kako to za njih ima uvjeta, a za ekonomiju nisu uvjeti? zar imamo građane I. i II. reda?

Nema komentara:

Šufit