petak, 29. svibnja 2015.

*****

premijer milanovićmaloprije na tv : "ovo je država , ne birtija i reda na javnim prostorima mora biti."
super, onda očistite sve U i kukaste križeve po splitu i sve stupove, semafore, javne površine od oglasa onih koji rade bez registracije.

Nema komentara:

Šufit