ponedjeljak, 11. svibnja 2015.

sramota

Upravo sam sramotu Slavićeve ulice ize PRIME grad prijavila komunalcima i policajcima. Slike neću staviti javno iz principa, a koga zanima čega tamo ima neka poviri, pogleda fasade i prebroji ako uspije, količina svastika i veličina U je ogromna. Slavićeva iza PRIME grad do križanja sa Sinjskom. Mene je stid. Stid me grada u kojem živim, stid me ove zemlje, stid me svega što se ovdje događa.
 —  osjećam se da mi je mučno.

Nema komentara:

Šufit