srijeda, 20. svibnja 2015.

?

osoba rođena 1982., a diplomira 2014., na faks krenila iza srednje.
je li tu nešto smrdi? je li ukinut gubitak studentskih prava poslije određenog vremenskog roka a da ja to ne znam?

Nema komentara:

Šufit