petak, 4. rujna 2015.

gušti


Otišla sam na Bače jutros rano, plivala s jatima riba sve do drugog kraja vale i nazad i sad sa ka nova. More ka lušija, teplo, divota.

Nema komentara:

Šufit