utorak, 22. rujna 2015.

*****

hrvati, budite samo i dalje pristojni i humani prema svim ljudima koji  trenutno prolaze kroz naš  teritorij, izbjeglicama i turistima, to je naša najbolja reklama koja ide u svijet.

Nema komentara:

Šufit