utorak, 22. rujna 2015.

u Vukovaru se rodila beba u izbjeglištvu, neka joj je sa srićom 

Nema komentara:

Šufit