ponedjeljak, 28. rujna 2015.

*****

milanović kaže da mu je majka bila učiteljica. a tata? :p

Nema komentara:

Šufit