utorak, 22. rujna 2015.

*****

s obzirom da će baš švabo izgubit najviše para, uključit će internet... 
živi bili, pa vidili...
a kako je amer jači, pritisnit će ga preko VW da ne stvara daljni kaos.
bila sam pametna, pa nisam uzimala dojč internet. nikad.

Nema komentara:

Šufit