četvrtak, 24. rujna 2015.

*****

počeli smo nastavnu godinu zadnji, a sad se ide u štrajk. hrvatska će skupo plaćati ovakvu neodgovornost.

Nema komentara:

Šufit