ponedjeljak, 28. rujna 2015.

*****

i audi je laga. reklo sad na dnevniku. švabijo je li te bar malo sram?
zasad VW, BMW, audi

Nema komentara:

Šufit