petak, 18. rujna 2015.

****

svi koji šire mržnju prema ljudima koji im ništa ne rade, ništa ne uzimaju i samo žele proći kroz hrvatsku neće moći učiti u mojoj tvrtki. neka takvo smeće potraži oglas na kanti od smeća. moji đaci i studenti nisu ksenofobi.

Nema komentara:

Šufit