petak, 11. rujna 2015.

*****

konjski balzam od enciana, apoteka, 24,38 kn, po savjetu apotekarke, o svom trošku iako plaćam zdravstveno.
namazala, daj bože da pomogne.
inače, moja fantom firma je na ime mojih doprinosa za zdrastveno, a i na ime cilog mnoštva ljudi koji su u 11 godina radili za nju, uplatila ovoj hebenoj državi na tisuće i tisuće kuna od kojih ja nisam iskoristila ništa, a većina ljudi koliko mi poznato također ništa. za one koji su bili kratko kod nas ne znam.
di su pare gadljiva državo? zašto ja moram bolesna raditi? u 11 godina staža nema niti 1 dan bolovanja.

Nema komentara:

Šufit