petak, 11. rujna 2015.

******

ka šta vidite, neće im bit lako, išli su se pačat u škorpiona, krv će pišat svaki dan. baš svaki.

Nema komentara:

Šufit