petak, 18. rujna 2015.

1

1 je osoba zatražila azil u hrvatskoj.
samo 1.
znate li koliko ljudi želi u švedsku? tamo je otišlo pola moje ulice.
da, otišli su tamo i odmah da vam kažem, ne peru tamo pjate, likari, inženjeri, sve ih poznam, malo mlađi od mene.
ostali su u koreji, americi, na brodovima.
a zašto hrvatska ne bi bila najpoželjnija zemlja za život na svijetu?
imamo mista, imamo sve, a ljudi samo odlaze. naši, stranci, svi.
radije idu u surovu zimu kanade nego u blagodat hrvatske.
a nije da ne bismo mogli sve preokrenuti, mogli bismo itekako.
sve je u glavama ljudi. tu je i napredak i propast.

Nema komentara:

Šufit