utorak, 9. lipnja 2015.

litokad počne lampat svi gledaju uteč, furešti, vlaji, ostanu samo dica s mora.

oni ča znaju da je banjanje po kiši nabolje ča te more strefit.
isplivaš se ka ja danas, to oče reč samo tako, naguštaš se i priko porta doma. 

fermaš malo na rivi, dadeš golubima štagod izisit, 
gledaš kakvi medvidi vire fureštima iz ruksaka. 

prolazi još jedno spli'sko lito.

Nema komentara:

Šufit