srijeda, 30. lipnja 2021.

zabluda

Svi koji misle da će baba u bajbokanu su u zabludi. 
Ima previše godina za određivanje istražnog pržuna.
Pustit će je za po ure, na večeru.

Nema komentara:

Šufit