nedjelja, 13. lipnja 2021.

bila sam ja prijaviti policiji, bila...

Dakle, svima kojima još nije jasno da sam ja itekako bila na policiji i prijavila spoznaje koje imam evo obavijesti/zahvale tadašnjeg načelnika splitske policije, a danas drugog čovjeka hrvatske policije.

vidi tko je sto u policiji

Općinski sud u Splitu je iako mu je u spis K-1873/2011 (privatna tužba one s pečatom) dostavljeno ovo policijsko izvješće od strane moje malenkosti, ovaj dopis ignorirao. Kao da ne postoji. Ignorirala je gospođa Boko i mene te u zapisnik pisala da nisam prisutna na ročištu iako sam tu bila, a di neće policijote. Baš nju briga šta oni govore.

Nema komentara:

Šufit