petak, 18. lipnja 2021.

ah ta neumoljiva matematika 😁

Kružnica još uvijek ima jednadžbu
(x-p)^2+(y-q)^2=r^2 
i nema te sile koja ovo može promijeniti.
Pametnome dosta, a incukanome ionako ne može ništa pomoći...

Nema komentara:

Šufit