ponedjeljak, 21. lipnja 2021.

******

Upravo:

Studentica koju u životu nisam vidjela zove i kaže da bi sad došla učiti matematiku za kolokvij koji je 29.06.
Žao mi je, nemamo termina, za kolokvij treba malo više učiti, a ako Vam se ne uči, možete i sami napisati i pečatirati diplomu, Ustavni sud je nacrtane pečate proglasio zakonitima.

Nema komentara:

Šufit