utorak, 8. lipnja 2021.

*****

Među kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda imamo i one koji su se fizički razračunavali na poslu.

Nema komentara:

Šufit