srijeda, 16. lipnja 2021.

*****

U životu baš nikoga nisam tužila, a sada s odvjetnicom moram ići u tužbu protiv Republike Hrvatske na EU sud. To ćemo napraviti da zaštitimo moja prava, ali i prava drugih ljudi da se ne ponovi.

No, vjerujte mi tužiti/prijaviti vlastitu domovinu nije baš jednostavno ma koliko me je ponizila, omalovažila, prekršila moja ljudska prava.
Čitam propisani obrazac za zahtjev, sutra idem kod odvjetnice iako smo odluku o ovom činu već donijele tako da to više nećemo analizirati već se hvatamo posla oko tuženja/prijave.
Rijetki su bili trenuci kad sam bila ovako tužna, kad sam izgubila bližnje, kad je pao Vukovar, to su bili trenuci tuge.
Svo vrijeme sam ipak vjerovala da će se problemi riješiti u Hrvatskoj.

Nema komentara:

Šufit