srijeda, 30. lipnja 2021.

velika hapšenja, ali za dicu se friga baš svima

Uapsilo babu kako kažu muljatoricu od 83 godine.
I sto sad ja kao građanin imam od toga kad za dicu nikoga nije briga?

A kad će biti uhićeni svi oni ravnatelji šķola koji su zapošljavali i još zapošljavaju osobe koje su krivotvorile dokumente i s takvima su se zaposlili u školi? Ništa nikad tu nije riješeno! Nije bitno tko uči djecu, glavno da im bez znanja da ocjenu.
Velika hapšenja, ali za dicu se friga baš svima...

Nema komentara:

Šufit