četvrtak, 17. rujna 2015.

tečaj

i dok krkani krkaju, ja sam na tečaju koji upravo odrađujem odslušala prvi modul i riješila pripadajući test 10/10. pametni znaju čemu služi internet.
odličan prvi modul, moglo se čuti vrlo zanimljivih razmišljanja....Nema komentara:

Šufit