petak, 11. rujna 2015.

*****

II. mirovinski stup - to je moje, a ako krepam, od moje od familije. 
je li kjaro oli jasno?
ko takne II. stup, branče ću mu izvadit.

Nema komentara:

Šufit