petak, 11. rujna 2015.

*****

Ne želim više prisilno biti član Hrvatske gospodarske komore jer se:
1) Bave se kriminalnim radnjama
2) Ja nisam razbojnik
3) Tu sam prisilno, mimo svoje volje
4) Ne zastupaju interese malih poduzetnika
5) Ne poduzimaju ništa protiv neregistriranog rada
6) Od njih nemam niti člansku iskaznicu.
Hoće li mi više netko maknuti te parazite s kičme?

Nema komentara:

Šufit