petak, 11. rujna 2015.

***

I danas radim bolesna. I da dobijem bolovanje, morala bih ga sama platiti. Tako je privatniku. Od novaca koje ja uplaćujem u zdravstveno se financiraju sve smrdljive kurbe i kurbini sinovi koji su se bez potrebne stručne spreme ili s falsifikatima ukrcali u škole, sudove, bolnice, ministarstva, agencije itd. Gadiš mi se Republiko Hrvatska, gadiš mi se toliko da više nema riječi kojom bi rekla koliko.

Nema komentara:

Šufit