srijeda, 3. studenoga 2021.

sposobni i nesposobni

 Bravo!

A ja sama samcata cili život u privatnom sektoru, za javno i drzavno ni dana, u vlastitoj tvrtki 17 godina i evo baš danas mi počinje 18. godina staža u toj istoj tvrtki...

Nema komentara:

Šufit