ponedjeljak, 8. studenoga 2021.

*****

Konačno je moja potvrda o stažu i plaći kompletirana stažom. To je bija poveći cirkus, nigdje nisam šetala, stalno u istoj vlastitoj firmi, sve sam doprinose platila, Porezna uprava RH mi je sve otprintala što su imali i što je dokazivalo da nisam dužna, računovođa je sve potvrde predala, a od mog staža su htjeli ukrasti nekoliko godinica. Duhovito.

Kad sam objavila na internetu da sam pokradena za staž, potvrda o stažu s konačno korigirala (danas se sve to vidi preko interneta tako da odmah znam gdje smo).
E sad je na redu veća bitka, bitka za mirovinu nas samozaposlenih koji plaćamo menadzerske doprinose, a ako ne platimo sebi neto što direktor u vlastitoj firmi po zakonu ne mora, stavljaju nas na listu srama s onima koji nisu platili 100 radnika i otimaju nam osnovicu za izračun mirovine. Mirovinsko kaže iako si platila menadzerske doprinose, ako ne isplatis sebi neto, nema mirovine, odnosno bila bi kao socijalna pomoć. Spremam se na borbu svim demokratskim metodama jer je ovo pljačka ne stoljeća nego ere.

Nema komentara:

Šufit