utorak, 16. studenoga 2021.

*****

 Eto, sad ni s potvrdom ni bez nje ne možete ništa.

A da malo više poštujete hrvatske inženjere?

-------

Cilo vrime govorim da je sve što se događa zapravo napad na Poštu jer Hrvatskoj određena pošta trenutno smeta.
Sad se vidi da sam bila u pravu...

Nema komentara:

Šufit