ponedjeljak, 15. studenoga 2021.

*****

Poruka za Branka Roglića koji mi je bija susid u istom portunu nažalost pa tako znam da nekad nije ima ni poštene gače i da je sta u stanu od punice: 
U moj stan i moju firmu nećeš ni sa potvrdom ni bez nje.

Nema komentara:

Šufit