petak, 5. studenoga 2021.

priko veze

Evo vidite kakav smo narod. Lajkate na Facebooku moje zapošljavanje priko veze. Masovno. Kako će onda biti bolje? Kako? 
😁😅🤣😂
Inače ovo moje zapošljavanje priko debele veze koju imam kod same sebe (to uopće nije lako imati, da je lako imao bi svatko i više bi ljudi radilo za sebe) mi je omogućilo da SAMA imam više staža u realnom sektoru (>17 godina) nego CIJELA Vlada RH zajedno (16 godina). Idemo, uranak, realni sektor iziskuje rano ustajanje i puno rada. 😁🥰😊

Nema komentara:

Šufit