četvrtak, 11. studenoga 2021.

*****

Sudovi RH baš sad u covid krizi imaju povijesnu šansu da uvedu obraćanje sudu preko video linka kako sastavni i normalni dio poslovanja suda te time rasterete troškove odvjetnika, vještaka, svjedoka i sl., također i počnu poštenije raditi, ovim bi se naime i lažiranja zapisnika smanjila. Dapače, trebalo bi baš cijelo ročište biti snimljeno kao video materijal. Uz digitalni potpis i životopis suca na internetu te da sucu bude odbijeno od plaće ako sudi protuzakonito, a da ga čeka zatvor ako prima mito i/ili krši ljudska prava, pa da vidiš reforme pravosuđa... Brzo bi se sprovela.

Nema komentara:

Šufit