četvrtak, 4. studenoga 2021.

ljudska prava

Znate ono kad kažu: Do Strasbourga ćemo s tim ići/ stići!
E pa stigosmo. 😊🤓
Prijavila sam Republiku Hrvatsku za svo kršenje ljudskih prava po spisu K-1873/2011 na Općinskom sudu u Splitu kod Marine Boko i po nadovezujućim spisima. Prijava je u Strasbourgu. Ako mi se bilo što dogodi, molim Policiju neka i tu gleda i traži dokaze. 
(Sve u svezi slučaja oko neautentičnog pečata gospođe tužiteljice po čijoj me se privatnoj tužbi zlostavljalo u RH).
#ljudska_prava #human_rights

Nema komentara:

Šufit