ponedjeljak, 12. srpnja 2021.

Teslino i gotovo :D

Eto tako, mogli su Talijani osvojiti Euro, ali asinkroni motor je Teslin, dok je sud bija sud, presudija je tako.

Nema komentara:

Šufit