četvrtak, 15. srpnja 2021.

*****

 Ja na jesen 2020 nisam dobila nikakvu potporu, a opet sam preživila. Kako to?

Nema komentara:

Šufit