petak, 2. srpnja 2021.

*****

MUP mi je dostavio odgovor na moj upit i naravno ni oni o mom pitanju ništa ne znaju. Kad prikupim sve odgovore, objavit ću ih zajedno sa upitom na internetu, pa ćete vidjeti što Republika Hrvatska radi djeci.

Nema komentara:

Šufit