utorak, 20. srpnja 2021.

*****

Pohapsilo ove koji su hotele dizali uvis više nego im je dozvola bila data, tako nekako, nije ništa novo zasad isplivalo na površinu osim tih hotela koji strše sa svih strana.
Hoće li netko pohapsiti one koji su zidali sud uvis? Pitam za napaćeni hrvatski narod
 😁😅🤣😂

Nema komentara:

Šufit