četvrtak, 22. srpnja 2021.

Tesla

Za Teslu, kontra Tesle, svašta čitam.
Tesla je naš viču jedni, Tesla je rođen ovdje viču drugi.

Dragi svi, Tesla je svoje djelo ostavio čovječanstvu, a da sam nije od toga dobio puno osim osobnog zadovoljstva. Tesla je zadužio sve nacije, sve  generacije i sve ljude. Trebao bi biti poštovan od cijelog svijeta i na novčićima svih država. 😊

Nema komentara:

Šufit