srijeda, 14. srpnja 2021.

*****

U svezi pitanja koja postavljam državi danas sam ponovila upit i tražila sam da mi odgovore i oni koji to do sada nisu učinili (kad prikupim sve odgovore, objavit ću pitanja i odgovore na internetu). Ministarstvo financija još čekamo s odgovorom, a Ravnateljstvo policije mi je upravo reklo da su dio MUPa i da mi za njih vrijedi njihov odgovor.

Eto, na mailu MUPa bar netko čita poštu.

Nema komentara:

Šufit