srijeda, 7. srpnja 2021.

*****

o kako da ne, probajte se sa pošteno stečenim diplomama javiti na natječaj u državnoj školi, pa ćete vidjeti što ćete sve doživjeti... I budite sigurni, državna škola će prije zaposliti nestručnu osobu nego stručnu. Stručne ne želi nitko.

Nema komentara:

Šufit