petak, 2. srpnja 2021.

*****

Zanimanje: političar
I može biti lud, polupismen, vozit bez vozačke, sve krivotvoriti, pokrasti, maltretirati ženu, dicu, suside, cili narod...
#sveta_krava

Nema komentara:

Šufit