četvrtak, 1. srpnja 2021.

*****

Republika Hrvatska je upravo prekrsila zakon i to Zakon o pravu na pristup informacijama. Informaciju mi nisu dostavili u zakonskom roku:
Ministarstvo financija
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ravnateljstvo policije.

DORH je pak poslao odgovor u kojem je rekao da nema odgovor i jedan dio pitanja poslao drugoj instituciji.

Ostali šute, ali to tako neće moći, Zakon naime predviđa mjere za ovakav čin, pa ću ih i primijeniti. Do kraja.

Nema komentara:

Šufit