srijeda, 1. travnja 2015.

prvi je

e...
laganini.
nemoj se uvatit na baketinu.
uč u trapulu.
ostat deštuko.
a veći jesi, a?
e pa šta ću ti ja,
ča se nisi pazija i čuva, e...

Nema komentara:

Šufit