ponedjeljak, 27. travnja 2015.

nema spajanja praznika, jokdva uredska selfija - friški, od jutros
Iz ljubavi prema Hrvatskoj u 10 godina
rada nikad nisam spajala praznike i neradne dane.
Iz ljubavi prema Hrvatskoj radim registrirano i plaćam obaveze državi.
Iz ljubavi prema Hrvatskoj poštujem njena obilježja, radim u skladu sa zakonom, ne dajem mito, ne primam mito, ne krivotvorim.
Neka me đava nosi takvu nemoralnu i nenormalnu, e... Ma ko je vidija bit taki, a? grin emoticon

Nema komentara:

Šufit