subota, 25. travnja 2015.

*****

svim srcen uz demonstracije u zg,
tilom u st u potrazi za kil cinijeg brašna...

Nema komentara:

Šufit